Jak vytvořit a použít QR kód?

Stejně jednoduché jako čtení QR kódů je i jejich vytváření. Vytvořit si svůj QR kód můžete i Vy. Stačí Vám k tomu tzv. QR generátor.

QR generátor je aplikace, která Vám vytvoří QR kód z Vámi vybraného textu, telefonního čísla, či URL adresy. Díky QR generátoru si může každý vytvořit svůj QR kód, který může libovolně používat na svých stránkách nebo ho vkládat k tištěnému textu. 

QR kód z QR generátoru může mít několik velikostí, čím větší, tím více dat se v něm může deformovat (zakrýt). Váš vytvořený kód pak může kdokoliv vyfotit a načíst zdarma pomocí své QR čtečky. K dispozici je na internetu více QR generátorů, příkladem je například online webová služba qrgenerator.cz.

qrgenerator.cz

Vytváření QR kódu v této online aplikaci je velmi intuitivní. Nejprve si zvolíte velikost výsledného QR kódu, která se udává v pixelech, a úroveň korekce. Následně zvolíte typ QR kódu, který chcete vytvořit – qrgenerator.cz umožňuje vytvořit QR kód obsahující: prostý text, e-mail, telefonní číslo pro okamžité vytočení, URL adresu, SMS, polohu, přihlašovací údaje k Wi-Fi nebo vizitku. Jakmile zvolíte jeden z nabízených typů QR kódu, generátor Vám napoví, jaké konkrétní informace jsou k vytvoření QR kódu potřeba. Poté, co potřebné informace vyplníte, kliknete na tlačítko „Generovat QR kód“ a během okamžiku máte možnost si svůj nový QR kód stáhnout do svého zařízení a použít dle svých potřeb.Zásady používání a umisťování QR kódů

Přinášejte užitek: Schovávejte do QR kódů takové informace, které usnadní a urychlí nějakou činnost (zdlouhavé opisování adres a telefonních čísel, či hledání místa na mapě).

Veďte, informujte, motivujtePřestože míra používání QR kódů stále roste, pro většinu lidí je ta zvláštní černobílá změť geometrických útvarů umístěných v inzerátech nebo třeba na obalech španělskou vesnicí. Proto vysvětlujte svým klientům, k čemu QR kódy slouží a jak je použít. 

Odkazujte pouze na mobilní webPokud do QR kódu vkládáte webovou adresu, vždy se striktně držte zásady odkazování na webové stránky optimalizované pro mobilní zařízení. Nikdy neodkazujte desktopovou verzi webu. A pokud mobilní webové stránky zatím nemáte, raději QR kódy nepoužívejte nebo je použijte jinak, nikoli však pro přesměrování klientů na svůj web.

Správné umístění QR kodů je důležitéAby Vaši zákazníci mohli QR kód pohodlně naskenovat, je velmi důležité, kde je kód umístěný. Problém obvykle nebývá u tiskovin, jako jsou inzeráty v novinách a časopisech, vizitky nebo letáky. Problém však může typicky nastat u venkovní reklamy. Dbejte na to, aby kód nebyl umístěn příliš vysoko. Jakmile budete po lidech chtít, aby při skenování balancovali na špičkách nebo naopak klečeli na zemi, pak s velkou reakcí nepočítejte.

Na velikosti záležíPřestože se fotoaparáty v mobilních telefonech i skenovací aplikace neustále zlepšují, je velmi důležité dbát na správnou velikost QR kódů. V případě, že je kód příliš malý, uživatel je často naskenuje až na několikátý pokus nebo vůbec. To platí zejména pro levnější mobilní přístroje s horším fotoaparátem.

Do kódů vkládejte co nejmenší množství informacíJestli se bude zákazníkům dařit skenovat Vaše QR kódy bez problémů kromě velikosti ovlivňuje další důležitý faktor, a to množství v kódu uložených informací. Čím více informací, tím hustší QR kód. Při vysoké hustotě pak může být pro řadu uživatelů obtížné kód naskenovat, opět to platí zejména pro levnější mobilní telefony s nekvalitní optikou. Snažte se tedy do QR kódů vkládat co nejméně informací.

Testujte, testujte, testujteKdyž už přimějete zákazníka, aby Váš QR kód naskenoval, je nutné, aby vše fungovalo pokud možno bez problémů a na první pokus. To, že jste při přípravě plakátu QR kód vyzkoušeli na zkušebním výtisku, na svém mobilu a prostřednictvím Vaší oblíbené aplikace vše fungovalo, ještě neznamená, že to zafunguje i v dalších případech. Pečlivě tedy testujte svoje materiály s QR kódem na co nejvíce typech mobilních zařízení a pomocí různých mobilních aplikací.

(Zdroj zásad:  Efektivní použití QR kódů. QR kód: rychlé a efektivní předání informací do mobolu [online]. Brno: ABIA quatro, 2013 [cit. 2018-05-26]. Dostupné z: https://www.qikni.cz/efektivni-pouziti-qr-kodu.html)

Last modified: Thursday, 21 June 2018, 4:53 PM