Co je to kyberprostor?

Kyberprostor (do češtiny přejato z anglického Cyberspace) je označení pro virtuální realitu interaktivního počítačového světa. Laicky řečeno je kyberprostor veškerý internet jako takový.

Mezi znaky kyberprostoru patří jeho decentralizovanost, globálnost, otevřenost, bohatost na informace (a to včetně informací v podobě „informačního smogu“, čili naprostých nesmyslů, polopravd a lží), interaktivnost, anonymita a možnost ovlivňování mínění skrze uživatele (avatary).

Podstatným charakterem kyberprostoru je, že primární roli v něm zaujímají technologie a na ně navázané služby. V poslední době se čím dál víc ukazuje, že projev světa virtuálního má dopady na svět reálný.

Kyberprostor je možné si představit jako pomyslný ledovec, kde viditelná část představuje prostor, v němž se běžný uživatel pohybuje při své rutinní práci s ICT. Tento ledovec lze rozdělit na tři části: povrchový (surface) web, hluboký (deep) web, temný (dark) web.

Obrázek 1: Znázornění kyberprostoru pomocí ledovce


Povrchový web (také označováný jako Surface Web, Visible Web, Clearnet, Indexed Web aj.) je ta součást kyberprostoru, která je dostupná většinové společnosti a lze se v ní „pohybovat“ za použití standardních prostředků (např. webových prohlížečů aj.). Tato část kyberprostoru v sobě obsahuje služby (stránky), jako jsou např. Google, Facebook, YouTube, Seznam aj. Surface web představuje indexovanou část kyberprostoru (část prohledávatelnou vyhledávači jako je např. Google) , avšak tato indexace činí přibližně pouhé 4 % z celkového objemu kyberprostoru. Zbývajících 96 % obsahu pak připadá na Darknets, jak bývají někdy souhrně označovány Deep a Dark Weby.

Uživatel (občan) kyberprostoru bývá označován pojmem netizen (z anglického "Net" - síť a "Citizen" - občan). Netizen je každá osoba používající internet k účasti v online sociálních komunitách. Když přijmete nového přítele na Facebooku, rozšiřujete si svou sociální skupinu.Last modified: Saturday, 25 May 2019, 2:56 PM