Topic outline

 • Představení kurzu

  Vítejte v elearningovém kurzu, který se věnuje tématu kyberbezpečnosti. Kurz je součástí cyklu vzdělávacích kurzů pro rozvoj digitální gramotnosti.

  Základní charakteristika kurzu

  Kurz se zaměřuje na témata kyberbezpečnosti, která jsou významná pro běžného uživatele internetu. Představuje základní vlastnosti kyberprostoru a druhy kybernetické kriminality, jejichž obětí se uživatel internetu může stát. Podrobněji se pak věnuje hrozbám, kterými jsou spam a phishing. V neposlední řadě je cílem kurzu seznámit s pravidly a zásadami bezpečného chování na internetu, a umožnit tak uživateli zajistit si co nejsilnější ochranu před kybernetickými hrozbami.

  Podmínky absolvování kurzu

  Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba si prostudovat všechny studijní materiály a zdárně splnit závěrečné aktivity.

  • Vhled do kyberprostoru

   Znázornění kyberprostoru

   Je-li naším cílem seznámit se s problematikou kyberbezpečnosti, která se dotýká témat jako kyberkriminalita, ochrana digitálních dat, bezpečné chování na internetu apod., je nutné nejprve si vymezit prostor, ke kterému se kyberbezpečnost vztahuje. Tedy kyberprostor.

   Zajímavost:

   Pojem kyberprostor použil již v roce 1982 William Gibson ve své povídce „Jak vypálit Chrom“ a poté ho v románu Neuromancer (1984) definoval následovně: „Konsensuální halucinace každý den zakoušená miliardami oprávněných operátorů všech národů, dětmi, které se učí základy matematiky…“

  • Kyberkriminalita

   Hacker

   „Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala,“ posteskla si v roce 1999 důchodkyně Věra Pohlová v anketě deníku Metro. Touto dnes již ikonickou větou reagovala na zprávu o úniku klientských dat z jedné z českých bank. Je fakt, že málokterá technologie nabízí tak pestrou škálu možností zneužití jako právě internet, ale je to pořád „pouze“ technologie. Tedy to, zda poslouží k něčemu dobrému, nebo naopak, mají v rukou jen samotní uživatelé. Nejen útočníci, ale i potenciální oběti, které podceňují zabezpečení svého pohybu na internetu. (Jak na Internet, díl 7.12)

   Různí autoři i různé právní normy používají pro pojmenování protiprávních aktivit, které využívají internetu a digitálních technologií, různá označení - např. elektronická kriminalita, softwarová trestná činnost, počítačová trestná činnost, kyberkriminalita apod. 

   Nejobecněji je možné kyberkriminalitu definovat jako jednání namířené proti počítači, případně počítačové síti, nebo jako jednání, při němž je počítač použit jako nástroj pro spáchání trestného činu.

  • Bezpečné chování na internetu

   Internetu se občas říká "informační dálnice", a tak je (stejně jako na běžné dálnici) třeba na internetu dodržovat "pravidla bezpečného provozu". Zvláště proto, že někteří uživatelé porušují rádi nejen pravidla, ale i zákony. 

   Ve chvíli, kdy se připojíte do této sítě, jste rázem otevřeni k jakékoliv komunikaci s více než miliardou lidí a strojů, které se zde pohybují. Mějte na paměti, že ne všichni uživatelé mají dobré úmysly. Je tedy celkem pravděpodobné, že jste se s nějakým typem kyberzločinu či jiného internetového nebezpečí už setkali, nebo se s ním setkáte. Proto je velmi důležité seznámit se s pravidly a zásadami, které zvyšují úroveň bezpečí uživatele internetu, tedy i Vás.


  • Zdroje

   Studijní texty v kurzu byly sestaveny především s pomocí knih z edice CZ.NIC, které byly publikovány pod licencí Creative Commons 3.0 a seriálu od CZ.NIC s názvem Jak na Internet.