Digitální stopa

Pohyb uživatele v rámci internetu není zdaleka tak anonymní, jak by se nám na první pohled mohlo zdát. Každý příspěvek na blogu, každý komentář v diskusi pod článkem či aktivita na Facebooku, Instagramu nebo na jiné sociální síti zanechává za námi vyhledatelné informace, na základě kterých je možné při troše „štěstí“ a umu zjistit nemálo informací o určité osobě. Od zájmů a názorů až po vzhled či kamarády. Zatímco my na mnoho věcí postupem času zapomeneme, internet nezapomíná a jednoduché pravidlo říká, že informace, která se jednou na internetu objeví, už nezmizí. V této souvislosti se tak dá bez nadsázky říci, že firmy jako Google či Facebook toho o nás vědí více, než my samotní. Souboru všech informací o našem chování na internetu se říká digitální stopa.

Digitální stopy, na základě toho, zda mohou, či nemohou být ovlivněny uživatelem, je obecně možné rozdělit na stopy ovlivnitelné a neovlivnitelné.

Digitální stopa ovlivnitelná

Digitální stopa ovlivnitelná představuje veškeré informace, které o sobě uživatel sám dobrovolně předá jiné osobě (ať fyzické či právnické). Pod pojmem předání je nutno představit si celou řadu činností, které mohou spočívat například v odeslání emailu, přidání příspěvku do diskuse, fóra, zveřejnění jakýchkoli médií (foto, video, audio aj.) v rámci sociálních sítí atd. Dále pod tento pojem spadají i registrace a využívání všech představitelných služeb v rámci kyberprostoru (např. operační systémy, emailové schránky, sociální sítě, seznamky, chaty, blogy, webové stránky, cloudové služby, datová úložiště aj.).

Digitální stopy ovlivnitelné jsou stopami, nad kterými může mít uživatel relativní kontrolu a je pouze na něm, jaké informace o sobě hodlá zpřístupnit jiným. Je však třeba upozornit na již zmíněnou myšlenku: jakákoli data či informace vložené do kyberprostoru již v kyberprostoru zůstanou.

Není tajemstvím, že prostřednictvím sociálních sítí si dnes firmy své budoucí zaměstnance prověřují čím dál častěji a nemusí jít jen o fotky z minulosti. Vedle ověření praxe se pozornost firem může zaměřit i na soulad koníčků, které uvádíme v životopise s tím, jak se prezentujeme na sociálních sítích. Body nám nepřidá ani prezentace výstředních či extremistických politických názorů, které je lepší nechat si raději pro sebe. U sociálních sítí naštěstí existují možnosti, jak některé věci znepřístupnit, u blogů či diskuzí pod články je to již ale mnohem obtížnější.

Digitální stopa neovlivnitelná

Neovlivnitelné stopy nejčastěji vznikají na základě interakce počítačových systémů nebo na základě funkčnosti počítačového systému (a přidruženého software). Příkladem těchto stop mohou být informace z operačního sytému (např. hlášení o chybách systému Windows či systémové informace), nebo další informace a data, jež jsou ukládány na základě funkčnosti tohoto systému. Mezi neovlivnitelné digitální stopy se řadí např. IP adresa a MAC adresa, které mohou být sledovány.

Není však pravda, že tyto stopy nelze ovlivnit. V případě, že je uživatel dostatečně zkušený, je schopen celou řadu „neovlivnitelných“ digitálních stop pozměnit, maskovat nebo potlačit (např. prostým anonymním režimem webového prohlížeče, který vypne cookies). Pohyb uživatele (nejen) po internetu se dá sledovat nejrůznějšími způsoby. Jak lze vystopovat možné místo, kde se uživatel nachází, si ukážeme na hojně využívané internetové službě - emailu.

Email rozhodně není anonymní službou. Zpráva, která je odeslána od zdroje k cíli (adresátovi), v sobě typicky nese celou řadu informací, které mohou identifikovat jak poskytovatele služby (emailu), tak i poskytovatele připojení zařízení, z nějž byl email odeslán. Tyto informace nejsou zobrazeny v těle zprávy (tedy v textu, který odesíláme konkrétní osobě), ale ve zdrojovém kódu (hlavičce) zprávy. Z toho zdrojového kódu je například možné zjistit cestu přes servery, skutečného odesílatele, zdrojové jméno počítače, název počítače, čas odeslání zprávy (včetně časové zóny), používaný operační systém, mailového klienta aj. Díky těmto informacím jsou kriminalisté schopni vystopovat odkud byl odeslán např. vyděračský email.

Výukové video od CZ NIC: Digitální stopa
Zdroj: Digitální stopa, 2019. Jak na Internet [online]. Praha: CZ.NIC, z. s. p. o. [cit. 2019-02-06]. Dostupné z: https://www.jaknainternet.cz/page/3651/digitalni-stopa/

 
 

Jak minimalizovat digitální stopu?

Zcela zahladit své stopy na internetu není nic jednoduchého, ale naštěstí existují i rady pro běžné uživatele, které jim pomohou jejich digitální stopu minimalizovat.

Odhalení digitální stopy lze znesnadnit především správným nastavením soukromí. U Facebooku a dalších sociálních sítí by mělo být základem drtivé většiny příspěvků jejich zobrazení jen pro přátele, stejně jako zakázání přidání polohy, která se přidává především při používání aplikace na mobilním telefonu.

Další významným nástrojem pro omezení digitálních stop je nepoužívat pracovní či školní emailovou adresu tam, kde nejde o pracovní záležitosti. Podle ní je možné snadno dohledávat řadu informací a v zásadě vás také identifikuje.

Prostředkem, který pomáhá digitální stopu významně omezit je anonymní prohlížení (případně privátní mód či InPrivate). To neukládá údaje o tom, jaké webové stránky jste navštívili. V případě webového prohlížeče Chrome se jedná o tzv. anonymní okno, které lze spustit buď klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+N nebo klepnutím na ikonu možností napravo od adresního řádku a následně na Nová anonymní karta.

Pro přístup k webům s citlivými údaji jako jsou internetová bankovnictví, sociální sítě, informační systémy apod. je nezbytné užít šifrovaného přenosu dat, aby nemohla být komunikace odposlouchávána. Stejně tak je dobré opatrně přistupovat k otevřeným WiFi sítím, které jsou v poslední době tak populární.

Používejte více přihlašovacích jmen a přezdívek a nikdy je nespojujte s něčím, co by přímo ukazovalo na vaši osobu. 

Last modified: Saturday, 25 May 2019, 3:07 PM